ИТН-Консулт ООД

Предпочитаният партньор

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

ITN Consult

Технически надзор на повдигателни съоръжения

Технически надзор на товарни въжени линии и ски влекове

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ В ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Проверка на газсигнализатори за природен газ и пропан-бутан

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ С ПРЯКО И НЕПРЯКО ДЕЙСВИЕ

Оценка на риска - Идентифициране на рисковете в работния процес

Консултантски услуги във връзка с безопасната експлоатация

Обучение - проверка на знанията на персонала

Проектиране


Фирма ,,ИТН-Консулт“ ООД – основана през 2008 година в Пловдив, извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност.
През годините последователно разширявахме полето си на дейност, придържайки се към философията максимално да улесним нашите клиенти, като им предоставим високо специализирани услуги от едно място. От важно значение за развитието на компанията ни е статутът на нотифициран орган пред Европейската комисия, който ,,ИТН-Консулт“ ООД получава през 2015 г. В дружеството ни работят 5 специалисти щатен персонал и експерти одитори. Дружеството ни е с утвърдено име в своя бранш на българския и с увеличаващ се пазарен дял на международния пазар. Всичко това постигнахме с упорит труд, постоянно ниво на компетентност, обновяване на техническото оборудване и непрекъснато разширяване обхвата на услугите ни.
ИТН-Консулт ООД организира професионални обучения и квалификация, вътрешнофирмени обучения, инструктажи, съгласно приложимите наредби по 1л. 31 от Закон за техническите изисквания към продуктите.

Прочети повече за нас