Технически надзор на повдигателни съоръжения

Технически надзор на повдигателни съоръжения

Фирма „ИТН-Консулт“ ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на повдигателни съоръжения, както следва:

– Товароподемни кранове;
– Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
– Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
– Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2с товароподемност до 5 t включително.
– Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
– Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
– Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
– Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения – отменена;
– Товарозахващащи приспособления;
– Подвижни работни площадки.

„ИТН-Консулт“ ООД предлага и технически надзор на строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради.

Видове технически прегледи, които се осъществяват от фирма „ИТН-Консулт“ ООД за технически надзор на повдигателни съоръжения:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични:

-на повдигателни съоръжения, експлоатирани до 10 години от дата на пускането им в експлоатация –  до 2 години след последния технически преглед;

– на повдигателни съоръжения, експлоатирани до 20 години от дата на пускането им в експлоатация –  до 1 година след последния технически преглед;

– на повдигателни съоръжения, експлоатирани над 20 години от дата на пускането им в експлоатация –  до 6 месеца след последния технически преглед.

– периодични с динамично и статично изпитване – 4 години след последния технически преглед;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след замяна или ремонт на елементи;
– по искане на ползвателя;
– след преместване на ново работно място


Документи:

ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ЗАЯВKA ЗА ИЗВЪРШВАНЕНА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪОРЪЖЕНИЕ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ