Технически надзор на товарни въжени линии и ски влекове

Технически надзор на товарни въжени линии и ски влекове

Фирма „ИТН-Консулт“ ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на въжени линии, както следва:

– Товарни въжени линии;
– Ски влекове;

Видове технически прегледи, които се осъществяват от фирма „ИТН-Консулт“ ООД за технически надзор на въжени линии:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – най-малко веднъж годишно;
– периодични с изпитване – най-малко веднъж на 4 години;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи;
– по искане на ползвателя;
– след преместване на ново работно място


Документи:

ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ВЪЖЕНА ЛИНИЯ ИЛИ СКИ ВЛЕК

ЗАЯВKA ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ ИЛИ СКИ ВЛЕК