Дистанционно (онлайн) обучение за безопасност и здраве при работа с хлор и хлор в съоръжения под налягане – длъжностни лица по БЗР.

Дистанционно (онлайн) обучение за безопасност и здраве при работа с хлор и хлор в съоръжения под налягане – длъжностни лица…

За достъп до модул обучение се изисква регистрация! Ако вече сте регистриран, моля въведете данни за достъп.

Нямате профил за модул обучение? Направи регистрация